Tuoreimmat viestit

Sivuja: 1 [2] 3 4 ... 10
11
Yleiset ohjeet ja säännöt / Ohje: Asumisrauhan häirintä ja menettelyohjeet, 26.05.2008
« Uusin viesti kirjoittanut jleinonen Toukokuu 26, 2008, 08:34:15 ap »
Mikäli naapuri häiritsee asumista, esim. kovaäänisellä radion kuuntelulla tai liiallisella juhlimisella, on paras menettelytapa häirityksi tulleelle asiallinen huomautus suoraan häiriön aiheuttajalle. Mikäli häiriöntuottamus on erittäin törkeätä, tulee häirityksi tulleen ilmoittaa asiasta poliisille.

Jos häiriön aiheuttaminen näistä menettelyistä huolimatta on jatkuvaa, toistuvaa ja asumisrauhaa häiritsevää, tulee asiasta tehdä kirjallinen ilmoitus isännöitsijätoimistolle. Ilmoituksessa tulee yksilöidä häiriön laatu ja tapahtuma-ajankohdat sekä miten kauan häiriötä on jatkunut. Lisäksi tulee ilmoittaa onko asiasta huomautettu häiritsijälle. Mikäli mahdollista, ilmoituksessa on hyvä olla vähintään kahden häiriötä kärsineen naapurin allekirjoitukset tapahtuman todisteeksi.

Ilmoituksen jälkeen isännöitsijätoimisto antaa häiritsijälle kirjallisen varoituksen häiriön aiheuttamisesta ja edellyttää asianomaista ryhtymään toimenpiteisiin asumisrauhan palauttamiseksi.

Mikäli asia ei korjaannu yhteydenoton jälkeen kohtuullisessa ajassa, tulee isännöitsijätoimistoon toimittaa uusi ilmoitus. Osakkeenomistajalle annetaan kirjallinen hallituksen varoitus häiritsevästä elämästä ja uhataan huoneiston hallintaan otolla.

Kiinteistönomistajan eli asunto-osakeyhtiön ollessa vuokranantajana, uhataan vuokralaista vuokrasuhteen irtisanomisella tai purkamisella häiritsevän elämän johdosta.

Häiriöstä ilmoittaneiden tulee olla valmiita toimimaan tarvittaessa todistajina mahdollisessa oikeuskäsittelyssä kuten oikeuden käynnissä yleensä. Todistajiksi eivät kelpaa muut kuin häiriöstä kärsineet asukkaat, ei esim. isännöitsijätoimiston henkilökunta.

Isännöitsijätoimisto ei ryhdy toimenpiteisiin, mikäli häiriön tuottaminen on vähäistä ja lyhytaikaista. Puhelimitse tehtyjä valituksia ei huomioida. Sama koskee nimettöminä tehtyjä valituksia.

Nämä ohjeet on tehty siksi, että kummankin osapuolen, häiriön aiheuttajan ja häiriötä kokevan, oikeudet turvattaisiin ja vältyttäisiin turhilta ja aiheettomilta valitusten käsittelyiltä.
12
Yleiset ohjeet ja säännöt / Ohje: Asuinhuoneiston vuokraaminen, 26.05.2008
« Uusin viesti kirjoittanut jleinonen Toukokuu 26, 2008, 08:32:25 ap »
Ohje: Asuinhuoneiston vuokraaminen, 26.05.2008


Asunnon vuokraus on helppoa, kun sen tekee ammattilainen. Mikäli valitset huoneistoasi vuokraamaan ammattilaisen saat yleensä ns. täyden palvelun paketin, joka sisältää huoneistokatselmuksen ja vuokranmäärityksen toimeksiantosopimuksen teon yhteydessä, markkinoinnin, esittelyt ja tarkistetut vuokralaisehdokkaat. Sopimuksen teon ja vakuusvalvonnan.

Huomaathan että huoneistosi vuokrauksesta aiheutuvat kulut ovat verotuksessa vähennyskelpoisia. Laillistetun vuokravälittäjän tunnistat lyhenteestä LVV.

Mikäli kuitenkin päätät vuokrata huoneistosi itse, varmistu siitä, että olet selvillä tarvittavissa määrin vuokrausta säätelevästä lainsäädännöstä. Vuokrasääntelyä Suomessa ei ole, vaan markkinat säätelevät vuokria vanhalla kysynnän ja tarjonnan lailla. Mikäli vuokraat huoneistoasi omatoimisesti, pyri mahdollisuuksien mukaan varmistumaan hakijan maksukyvystä ja -halusta. Kohtuullisen varmuuden maksutavoista saat pyytämällä nähtäväksesi esim. 6 kk:n vuokranmaksutositteet edellisestä vuokrasuhteesta tai luottotietorekisteriotteen.

Syntyypä sopimus sitten omatoimisesti tai välittäjän toimesta, on tärkeätä, että vuokrasopimuksen ehdot ja vuokrasopimusta mahdollisesti rajoittavat tekijät kirjataan selkeästi sopimukseen. Vuokranantajan, vuokralaisen, vuokrauskohteen, sopimuksen voimassaolon ja vuokran määrän lisäksi sopimukseen tulee kirjata mahdollinen vakuus, sen määrä ja muoto sekä palauttaminen ja palauttamisen ehdot, korotusmekanismi ja korotusajankohta. Sopimukseen kannattaa myös kirjata vähintäänkin yksinkertainen maininta ”huoneisto vuokrataan esittelyhetken mukaisessa kunnossa” tai yksilöidympää tietoa huoneiston kunnosta tai remontoinnista. Tarvittaessa voidaan käyttää erillistä liitettä. Yksityishenkilö voi vuokratessaan asuinhuoneistoa halutessaan kieltää vuokralaiselta lemmikkieläinten pidon ja tupakoinnin sisätiloissa.

Vuokrasopimuksen irtisanomisaika on vuokralaiselle aina yksi kalenterikuukausi. Vuokranantajan irtisanomisaika on alle vuoden kestäneessä vuokrasuhteessa 3 kk ja yli vuoden kestäneessä vuokrasuhteessa 6 kuukautta.

Kirjallisesti tehty vuokrasopimus irtisanotaan aina kirjallisesti. Vuokranantajan irtisanoessa vuokrasopimuksen, tulee hänen kirjata irtisanomisen syy irtisanomisilmoitukseen. Vuokranantaja on velvollinen toimittamaan irtisanomisen vuokralaiselle todisteellisesti.
13
Yleiset ohjeet ja säännöt / Ohje: Asuinhuoneiston myyminen, 26.05.2008
« Uusin viesti kirjoittanut jleinonen Toukokuu 26, 2008, 08:31:12 ap »
Asuinhuoneiston myynti on juridisesti irtaimen kauppa. Kaupan kohteena on nimetyt asunto-osakeyhtiön osakkeet, jotka oikeuttavat yhtiöjärjestyksen mukaisen huoneiston hallintaan. Osakkeet ja niiden tuottama hallintaoikeus selviävät isännöitsijäntodistuksesta. Isännöitsijäntodistus ja sen viralliset liitteet tarvitaan aina huoneistoa myytäessä (lisätietoa kohdasta isännöitsijäntodistus).

Asunnon myyminen on osakkeenomistajalle vaivatonta, jos myynnistä tekee toimeksiannon ammattilaisen, yleensä välitysliikkeen, kanssa. Myyntitoimeksianto sisältää yleensä kaikki kaupantekoon liittyvät asiat. Kiinteistönvälittäjä suorittaa huoneistokatselmuksen ja määrittää asunnon kauppahinnan. Välittäjä hoitaa kohteen markkinoinnin ja esittelyt. Kiinteistönvälittäjä käsittelee ostotarjoukset, hoitaa tarvittavat neuvottelut ja laatii kauppakirjan.

Mikäli kuitenkin päätät myydä huoneistosi itse, varmistu siitä, että olet tarvittavissa määrin selvillä myyntiä säätelevästä lainsäädännöstä. Hintasääntelyä Suomessa ei ole, vaan markkinat säätelevät hintoja vanhalla kysynnän ja tarjonnan lailla.
Sivuja: 1 [2] 3 4 ... 10